Logowanie

Wypracowanie

Pułapki autoprezentacji

dodane: 9 marca 2008

  O tym jak ważne jest pierwsze wrażenie w kontaktach międzyludzkich nie trzeba nikogo przekonywać. Nasz wygląd, zapach, gesty które wykonujemy, nasze słowa i czyny określają nas, warunkują odbiór przez osoby z otoczenia. Z uwagi na fakt, iż wizerunek naszej osoby może dopomóc w drodze na szczyt, albo stać się przysłowiowym kamieniem u nogi, coraz więcej czasu poświęcamy na zgłębianie zagadnień związanych z jego kreowaniem.

  Taki proces kontrolowania sposobu, w jaki widzą nas inny nazywany jest autoprezentacją albo manipulowaniem wrażeniem. Choć słowo "manipulacja" zdecydowanie kojarzone jest ze zjawiskiem negatywnym, to zwracanie uwagi na odczucia względem naszej osoby otoczenia czy określone normy zachowań wcale nie muszą świadczyć o chęci oszukania kogoś. Troska o wywieranie wrażenia jest bowiem zachowaniem zdrowym i świadczącym o dobrym przystosowaniu się do życia w grupie.

  Większość z nas zwykle stara się zaprezentować pozytywny wizerunek swojej osoby, gdyż (co tu dużo mówić) istnieje większe prawdopodobieństwo, że ludzie będą wtedy postępowali zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Reklama

  Kreowanie odbioru swojej własnej osoby, a co więcej- tworzenie obrazu odpowiedniego do sytuacji i naszych oczekiwań wymaga dobrej znajomości siebie, odbiorców i pewnych norm zachowań będących niezwykle pomocnymi. Takie taktyki autoprezentacyjne zmierzające do ukształtowania korzystnego wizerunku osoby posiadającej dane cechy nazywane są taktykami atrybucyjnymi. Może się tak zdarzyć, że będziemy również zmuszeni do zaprzeczenia, iż charakteryzują nas określone cechy. W takiej sytuacji posłużymy się natomiast technikami zwanymi repudiacyjnymi.

  Najpowszechniejszą metodą przekazywania informacji o własnej osobie jest oczywiście werbalny opis. Opowiadając o swoich dokonaniach, uprzedzeniach, doświadczeniach itp. kreujemy jednocześnie określony obraz samego siebie.

  Również wyrażone przez nas postawy wpływają na wyobrażenie jakie kształtuje się w umysłach otoczenia na nasz temat. Z uwagi na fakt, iż demonstrując daną postawę jednostka przekazuje określony wizerunek samej siebie, nic więc dziwnego, że jest to wykorzystywane jako taktyka autoprezentacyjna.

zobacz wiecej