Logowanie

Wypracowanie

Sekwencja nukleotydów

dodane: 13 marca 2006

  Sekwencja nukleotydów  -  Kolejność ułożenia nukleotydów w cząsteczce kwasu nukleinowego DNA lub RNA (np. AGCCAGG).

  Ramka odczytu  -  Każda sekwencja nukleotydów DNA może być odczytana w jednej z trzech ramek odczytu: na przykład sekwencja...ACGCCAGCGCCGA... może być odczytana jako ...ACG CCA GCG CCG..., ...CGC CAG CGC CGA... i ...GCC AGC GCC... Wynika to z tego, że w kodzie genetycznym nie ma znaków przestankowych oddzielających poszczególne kodony( grupa trzech kolejnych nukleotydów ). Każdy gen powinien być odczytywany według jednej ramki odczytu: wtedy uzyskuje się informację dotyczącą kolejności aminokwasów w białku (dwie pozostałe ramki odczytu są bez znaczenia). Niektóre mutacje mogą spowodować zmianę ramki odczytu genu. Białko kodowane przez tak uszkodzony gen będzie miało zmienione wszystkie reszty aminokwasowe położone za miejscem zmiany ramki odczytu i najprawdopodobniej będzie krótsze od oryginalnej cząsteczki białka, bo zmiana ramki odczytu spowoduje wcześniejsze pojawienie się kodonu nonsensownego.

Reklama

    PROJEKT SEKWENCJONOWANIA GENOMU LUDZKIEGO

  W latach osiemdziesiątych metoda opracowana przez Brytyjczyka Freda Sangera pozwalała ustalić kolejność literek (A, D, C, G ) w niewielkich, liczących najwyżej 300 par zasad fragmentach DNA, a działanie to nazwano sekwencjonowaniem. Poznanie jednego genu zajmowało lata całemu zespołowi naukowców. W 1986 r. udoskonalono metodę Sangera wprowadzając na rynek pierwszą automatyczną maszynę do sekwencjonowania. I tak w dziedzinę rozszyfrowywania DNA wkroczyły zaawansowane technologie elektroniczne i informatyczne.

  Przez lata dziewięćdziesiąte uczeni z wielu laboratoriów na całym świecie pracowali wytrwale nad odczytaniem poszczególnych genów. Sekwencjonowane odcinki DNA człowieka udostępniane były poprzez publicznie dostępną bezpłatną bazę danych nazwaną Bankiem Genów. Zgodnie z założeniami programu zajmowano się tymi genami, których rola w naszym organizmie była znana. Wiadomo było nie tylko, jaka jest sekwencja genu, ale też jaka jest funkcja białka, które powstaje zgodnie z rozszyfrowaną instrukcją.


  Rok 2000 zapisze się w historii odkryciem, które w istocie zasługuje na miano odkrycia całego mijającego tysiąclecia: odczytaniem ludzkiego genomu. Niektórzy twierdzą, że jest to osiągnięcie porównywalne z rozbiciem atomu czy lądowaniem człowieka na Księżycu. Wiedza ta z pewnością dogłębnie zmieni nasze życie, i to zapewne we wcale nie tak odległej przyszłości. Pozwoli nam także lepiej poznać dzieje naszego gatunku i umiejscowić w czasie wiele ważnych wydarzeń z naszej ewolucyjnej historii.

  Wielkim dniem dla wszystkich naukowców pracowicie ustalających kolejność nukleotydów składających się na ludzki DNA był 26 czerwca 2000 r , bowiem skończył się wstępny etap poznawania genomu człowieka. Naukowcy z firmy biotechnologicznej Celera Genomics i laboratoriów należących do programu Human Genome Project ogłosili, że udało im się ustawić we właściwej kolejności wcześniej zselektowane fragmenty ludzkiego materiału genetycznego.

zobacz wiecej