Logowanie

Wypracowania

Język polski

 • 12 prac Heraklesa 1.03.2006

  Oto dwanaście Heraklesa: 1) zdusił lwa z Nemei, 2) zabił hydrę lernejską, 3) upolował dzika z Erymantei, 4) złowił łanię kerynejską, 5) wytępił ptaki z błot stymfalijskich, 6) oczyścił stajnię... [więcej]
 • Antropocentryzm - prądy, kierunki, filozofia 22.02.2007

  Nazwa pochodzi od gr. słowa anthropos - człowiek. Pogląd filozoficzny, według którego człowiek jest ośrodkiem i celem wszechświata. Doktryna ta zyskała dużą popularność... [więcej]
 • ANTYK - ogólna charakterystyka epoki 13.03.2006

  Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej... [więcej]
 • Arystotelizm - prądy, kierunki, filozofia 22.02.2007

  System stworzony w IV w. p.n.e. przez Arystotelesa, będący przeciwstawieniem się platońskiemu idealizmowi. Arystoteles uznawał rzeczy doświadczone przy pomocy zmysłów... [więcej]
 • Ateizm - prądy, kierunki, filozofia 22.02.2007

  Pogląd odrzucający istnienie Boga i przeczący istnieniu wszelkich sił nadprzyrodzonych. Pojawił się w pismach francuskiego filozofa przyrody Paula Holbacha. W oświeceniu był... [więcej]
 • Awangarda Krakowska - prądy, kierunki, filozofia 24.02.2007

  Poeci Awangardy Krakowskiej skupiali się wokół czasopisma Zwrotnica, które ukazywało się w latach 1922-23 i 1926-27 w Krakowie. Teoretykiem i jednym z poetów grupy był... [więcej]
 • Awangarda Lubelska - prądy, kierunki, filozofia 24.02.2007

  Awangarda Lubelska, jeden z nurtów tzw. drugiej awangardy, nawiązuje programowo do Awangardy Krakowskiej, jednak nie zrywa z tradycją literacką, przede wszystkim tradycją romantyczną... [więcej]
 • BAROK - ogólna charakterystyka epoki 13.03.2006

  Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. Termin barok zapożyczono... [więcej]
 • Behawioryzm - prądy, kierunki, filozofia 24.02.2007

  Behawioryzm (ang. behaviour - zachowanie, postępowanie) to kierunek w psychologii, rozpowszechniony głównie w USA, zakładający badanie nie zjawisk psychicznych, ale postępowania... [więcej]
 • By czas nie zaćmił i niepamięć... 1.03.2006

  ...co z dorobku literatury staropolskiej (średniowiecze - oświecenie) uważasz za godne ocalenia, utrwalenia w świadomości pokoleń? [więcej]

zobacz wiecej