Logowanie

Wypracowania

Chemia

  • Chlor 12.03.2006

    Chlor jest pierwiastkiem bardzo ciekawym, ze względu na to, że wiele doświadczeń możemy wykonać w warunkach domowych. Został on odkryty w 1774 roku przez pewnego szwedzkiego aptekarza... [więcej]
  • Miedź 12.03.2006

    Dokładnie nie wiadomo, kto ją odkrył, ale już ok. 5 tys. lat temu posługiwano się nią w Egipcie. Obecnie jest ona używana bardzo powszechnie, na świecie wydobywa się jej ok. 4,5 mln. ton... [więcej]
  • Wodór 13.03.2006

    Wodór, pierwszy w układzie okresowym, jest pierwiastkiem reaktywnym, pozbawionym koloru, zapachu i smaku. Przed odkryciem przez angielskiego chemika Henry'ego Cavendisha w roku 1766 był... [więcej]

zobacz wiecej