Logowanie

Polityka prywatności

Strefa9.pl zobowiązuje się chronić Waszą prywatność, a zobowiązania w kontekście bezpieczeństwa danych osobowych swoich użytkowników traktuje z należytą powagą.

Nasza Polityka Prywatności nakreśla zasady przetwarzania i ochrony Waszych danych osobowych.

Pamiętaj, że przeglądając i korzystając z serwisu Strefa9.pl akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu oraz nie korzystać z usług przez niego oferowanych.

PRAWA AUTORSKIE

Zawarte w całym serwisie materiały nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Są to publikacje stworzone przez redakcję, lub inne osoby, a więc chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa polskiego.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania ze stron serwisu Strefa9.pl, a w szczególności korzystając z naszych usług, np. forum, możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Serwis Strefa9.pl daje możliwość modyfikacji czy całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszych baz danych.

JAWNE DANE OSOBOWE

Dane osobowe podane dobrowolnie przy okazji korzystania z niektórych usług (forum, netkumpel) dostępne są dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Dlatego dane te nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

INNE DANE  cookies, ip

Gromadzimy tylko niezbędne informacje na Wasz temat, które pozwalają nam zaoferować wysoką jakość usług. Ze względów technicznych, znacznie poprawiających sprawność korzystania z naszego serwisu, korzystamy z plików cookies zapisywanych na komputerze użytkowników oraz zbieramy informacje o adresie IP. Nie udostępnienie ich, bądź skasowanie plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego serwisu, za co redakcja nie odpowiada.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Strefa9.pl szanuje dane osobowe swoich użytkowników. Wasze dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Strefa9.pl nigdy nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim, danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu (w tym numerów IP, adresów e-mail).