Logowanie

Konkurs COOL SITE

Regulamin konkursu COOL SITE

Postanowienia ogólne

1.   Uczestnik konkursu zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem niniejszego konkursu. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

2.   Organizatorem konkursu jest serwis internetowy Strefa9.pl.

3.   Konkurs COOL SITE rozgrywany jest w etapach miesięcznych i ma na celu wypromowanie najlepszych prywatnych stron w polskim Internecie.

Przebieg i zasady konkursu

4.   Zgłoszenia do konkursu COOL SITE należy wysyłać tylko i wyłącznie za pomocą specjalnego formularza zamieszczonego na stronach serwisu Strefa9.pl w terminie pomiędzy 1 a 25 dniem każdego miesiąca.

5.   Zgłoszenia wysłane w terminie innym niż zostało to zapisane w punkcie 4 nie będą brane w żadnym wypadku pod uwagę.

6.   Zgłoszenie ważne jest tylko w edycji, podczas której zostało wysłane. W przypadku braku wygranej i chęci ponownego startowania w konkursie, witrynę należy zgłosić jeszcze raz.

7.   Wyniki publikowane będą maksymalnie do 15 dnia następnego miesiąca. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia tego terminu z przyczyn technicznych, bądź innych niezależnych od niego, bez podania przyczyny.

8.   Adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie dodany do newslettera serwisu Strefa9.pl. Z usługi tej można w dowolnej chwili zrezygnować za pomocą specjalnego formularza, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu pierwszej wiadomości z tego serwisu.

9.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wstawienie specjalnego kodu w widocznym miejscu na stronie głównej serwisu oraz skopiowanie znaczka nominacji na własny serwer.

10.   Strony bez znaczka nominacji oraz strony niezgodne z polskim prawem oraz ogólnie przyjętymi normami nie będą brane pod uwagę przy rozdawaniu nagród.

11.   Wyniki konkursu COOL SITE podawane do publicznej wiadomości przez serwis Strefa9.pl na stronach konkursowych są ostateczne.

Nagrody w konkursie

12.   Nagrodę w postaci profesjonalnych kampanii reklamowych w Google AdWords sponsoruje Kwalifikowany Specjalista Google AdWords AdWords4You.pl.

13.   Kwotę przyznaną na kampanię Google AdWords można w całości wykorzystać bezpośrednio na kampanie reklamowe dla dowolnych witryn internetowych, nie reklamowanych wcześniej w systemie Google AdWords.

14.   Kampanie Google AdWords mogą być stworzone tylko na nowych kontach, tzn. działających krócej niż dwa tygodnie, będących pod opieką Kwalifikowanego Specjalisty Google AdWords i nie korzystających wcześniej z żadnych kuponów rabatowych. Usługa ta jest bezpłatna.

15.   Kampanie Google AdWords oraz kampanie reklamowe w serwisie Strefa9.pl można wykorzystać pod warunkiem dostarczenia odpowiednich materiałów w przeciągu 30 dni od ogłoszenia oficjalnych wyników.

16.   Organizator konkursu nie odpowiada za niedostarczenie nagród z powodu niekompetencji sponsora, jednak dołoży wszelkich starań aby zwycięzca nagrodę otrzymał.

17.   Warunkiem przyznania i realizacji nagród dla zwycięskich stron jest umieszczenie prawidłowego kodu znaczka informującego o wygranej (na stronie głównej zwycięskiego serwisu).

Postanowienia końcowe

18.   Uczestnik konkursu może zgłaszać się do każdej edycji konkursu po uprzednim wypełnieniu formularza. Strona raz już nagrodzona (nie dotyczy wyróżnienia) nie może brać już udziału w kolejnych edycjach.

19.   Regulamin konkursu COOL SITE może zostać dowolnie zmieniony po uprzednim poinformowaniu poprzez listę mailingową i informację na stronie głównej serwisu Strefa9.pl.

Redaktor naczelny serwisu Strefa9.pl
Paweł Florczak

Zgłoś się do konkursu »

zobacz wiecej